Reklamacije in menjave

Kupec ima pravico, da v 15-ih dneh od dneva prevzema naročenega blaga trgovcu na elektronski naslov info@etrgovinca.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Za čas odstopa od pogodbe se štejeta dan in ura prejema sporočila na zgoraj navedeni elektronski naslov o odstopu od pogodbe. Za datum vračila blaga šteje dan, ko je bilo blago poslano trgovcu. Blago je potrebno vrniti trgovcu najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od nakupa. Vrnitev kupljenega blaga trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca je strošek vračila blaga trgovcu. To je edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca in se obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od vrste pošiljke.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago vrne po pošti na naslov: MS UP d.o.o., Pod Pogovco 3, 4294 Križe.

Blago, ki ga kupec vrača mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, kot ob trenutku prejema blaga s strani kupca, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je količina blaga zmanjšala, ne da bi bil za to odgovoren sam kupec.

V primeru, če kupec v času med prevzemom in vrnitvijo blaga zaradi odstopa od pogodbe uporablja, ima trgovec nasproti kupcu pravico uveljaviti zahtevek za povračilo zmanjšane vrednosti blaga zaradi kupčeve uporabe. Kupec ni upravičen vračati blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, ali je zapečateno, kupec pa je po prejemu izdelka odprl pečat.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Vračilo prejetih plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od dneva prejema vrnjenega blaga. Zaradi zagotavljanja sledljivosti, točnosti in pravočasnosti vračila se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Blaga, ki je hitro pokvarljivo, ali mu hitro poteče rok trajanja, ni dovoljeno vračati.

V kolikor je kupec naročil napačno blago in ga želi zamenjati, krije stroške poštnine (novega oz. zamenjanega blaga) sam.

Za odstop od pogodbe je potrebno izpolniti obrazec in oddati zahtevek na povezavi:

Obrazec:

Povezava za oddajo zahtevka: https://msup.si/returns/?lang=si